Tholen, W.B. (1860-1931)

vrijdag 3 juni 2011

Josephine

Edward Hopper (1882-1967), Compartment C, Car 293, 1938

Josephine Verstille Nivison stond model voor de vrouw in Compartment C, Car 293 van Edward Hopper. Dat weten we zeker omdat er ook een voorstudie van dit schilderij bekend is waarbij Josephine expliciet genoemd wordt bij de omschrijving.

Edward Hopper, Jo posing for compartment C, Car 293, 1938

Josephine is geboren in 1883 in Manhattan, als dochter van een muziekleraar.

Josephine als jong meisje

Zij leert eerst voor onderwijzeres, maar gaat later naar de New York School of Art en krijgt les van Robert Henri, die een levensgroot portret van haar maakt als studente op 22 jarige leeftijd.

Robert Henri bij zijn portret van Josephine

Robert Henri (1865-1929), Miss Josephine Nivison, 1906

Op de academie ontmoet zij Edward Hopper, die net als zij nog weinig succesvol is. Als hij veertig is heeft hij nog maar één schilderij verkocht en hangen zijn schilderijen zelden op tentoonstellingen.
Wel is hij een verdienstelijk illustrator en zo verdient hij de kost.
Edward en Jo(sephine) leren elkaar dus al vroeg kennen op de academie, maar zij trouwen pas in 1924, beiden begin veertig. Hoewel het moeizaam samenleven is met Edward, blijft het huwelijk in stand tot aan zijn dood in 1967. Tien maanden later sterft ook Josephine.

Sinds zijn huwelijk met Jo gebruikt Edward Hopper nooit meer een ander model dan zijn vrouw. Het gaat daarbij niet zozeer om de exacte gelijkenis maar meer over de houding die zij als model moet aannemen.
Edward blijkt een jaloers man, die zelfs in de kat van Jo een concurrent ziet. Hij vindt dat zijn vrouw voor het huishouden en de sex is, juist twee zaken die Josephine nauwelijks kunnen boeien.
Van zelf schilderen komt bij haar echter weinig meer terecht nadat zij Edward heeft leren kennen. Ik kwam nog één mooi zelfportret van haar tegen, waarschijnlijk van voor haar huwelijk met Hopper.

Josephine, zelfportret

Op het portret, dat Hopper van haar schetste, enkele jaren na haar huwelijk, ziet ze er in ieder geval minder florissant uit.

Josephine, 1928

Een foto uit die tijd geeft de verhoudingen binnen het huwelijk goed weer. Edward frontaal op de voorgrond, Jo schuin achter hem.

Edward en Josephine, 1927

Een foto jaren later genomen geeft hetzelfde beeld.


Het leven van Jo Hopper stond in dienst van haar man. Zij was daar niet altijd gelukkig mee, weten we uit haar dagboeken, maar heeft besloten toch bij Edward te blijven.
Er zijn enkele schilderijen en tekeningen van Hopper bekend waarop hij zijn vrouw heeft afgebeeld terwijl zij zelf ook aan het schilderen was.
Veel vaker maakte Edward spotprenten van zijn vrouw, waarop zijn zelfmedelijden en zijn egocentrische levenshouding wel erg duidelijk naar voren komt.
Zo vond hij dat Jo te vaak met haar neus in de boeken zat in plaats voor hem het eten klaar te maken.

Mealtime, 1935

Ook vond Hopper het maar onzin dat zijn vrouw vaak artikelen uit kranten wilde knippen en er dan, volgens hem, een puinhoop van maakte. Liever had hij dat zij op dat moment voor hem klaarstond om hem te bevredigen.

Josie lisant un journal, 1935

Een prettige man om mee samen te leven is Edward Hopper blijkbaar niet geweest. Hij leefde teruggetrokken, was soms depressief en agressief, maakte geen vrienden en was vooral tevreden met zichzelf. Dat straalt onderstaande foto ook uit.


Als we ouder worden gaat ons lijf aftakelen. Bij Hopper is dat goed zichtbaar als je bovenstaande foto vergelijkt met het portret dat zijn vrouw Jo van hem maakte, een kleine tien jaar later.

Edward Hopper door Jo Hopper, 1955

En nog eens tien jaar later zien Edward en Jo er zo uit.

Edward en Jo Hopper, respectievelijk 82 en 81 jaar oud

Enkele jaren later, in 1967 en 1968 overlijden Edward en Jo en worden begraven in hun woonplaats Nyack in de staat New York.


Edward Hopper, de schilder van eenzame mensen, zoals hij en zijn vrouw waarschijnlijk zelf ook waren, heeft meerdere schilderijen gemaakt waarop lezende mensen staan afgebeeld.
Omdat dit blogbericht wat te lang zou worden, kun je de schilderijen van Hopper met lezende mensen zien op mijn blog reading and art.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten